Thursday, 8 May 2008

Blog Cymraeg Cyntaf y Blaid yn Wrecsam!!

Rhaid i fi ddeud mae o'n deimlad rhyfedd ond braf i fod yn un o Gynghorwyr cyntaf Plaid Cymru yn Wrecsam ers 1991 a hyny ar yr hen Gyngor. Mae rhaid cymeradwyo staff Cyngor Sir Wrecsam am ein helpu a bod mor annwyl a ffeind wrthym a mae ambell i Gynghorwr wedi bod reit ffeind hefyd (na chwara teg mae y rhan fwyaf wedi bod yn gyfeillgar iawn) nawch chi byth gesio prun Blaid sydd wedi bod yn anifyr hefo ni...na dydy nhw ddim yn dysgu gwers. (Pwy arall ond Llafur!!)

Diwrnod yr etholiad paranoid braidd 'ron i'n teimlo er fy mod reit hyderus ynglyn ar canlyniad, ar rheswm dros fy paranoia roedd presenenoldeb 'big guns' Llafur yn Gorllewin Gwersyllt...mi ges i Ian Lucas yn canfasio dros fy ngwrthwynebydd ar beth bynnag dri diwrnod, ar olaf am tua 8 noson yr etholiad. Hefyd mi ges i Lesley Griffiths ar dyn sur (Swyddog y Wasg) yn hongian o gwmpas y gorsaf bleidleisio drwy dydd...na wnes i ddim cwyn ei bod yn canfasio tu allan i orsaf bleidleisio (mi 'nath Llafur gwyno fod gen i 2 teller...petty neu be?). Beth bynnag; fasa chi hefyd yn teimlo' n paranoid os fasa chi'n yn y sefyllfa fi...pam fi? mae na 51 o Gynghorwyr eraill yn Wrecsam...pam fy mod i yn derbyn y driniaeth? Hwyrach mi ddylswn ni deimlo'n fod ei presenoldeb yn arwydd o barch neu anrhydedd!

Erbyn rwan be di o bwys mi ennillais i o 412 i 271...cic arall i Lafur, fel mae nhw yn deud yn saesneg, "Labour are history"...hip, hip, hwre.........!!

1 comment:

Dba said...

Since some of the local councillors have been voted out of the wards,we see allready involvement in our communties well done, davey ,groups.google.com/groups/caia--park