Monday, 12 May 2008

Democratiaeth yn Sir Gar.

Diddorol iawn oedd darllen Angharad Mair yn y "Wales on Sunday" ddoe am y glymblaid yn Sir Gaerfyrddin lle mae eu cyfansoddiad mor annemocrataidd lle mae clymblaid o 32 Annibynnol ag 11 Llafur yn cymeryd y 10 sedd ar Bwrdd Gweithredol (cabinet) o'r 10 sedd mae Llafur yn cymeryd 3 sedd yn y cabinet. Dydy 30 aelod o Blaid Cymru yn cael DIM seddi yn y Cabinet..mae hyn yn ddiffyg yn ein sustem o ddemocratiaeth a mae angen newid pethau fel fod pob grwp yn yr Awdurdod Lleol yn cael cynrychiolaeth ar y Bwrdd Gweithredol sef cydbwysedd gwleidyddol...ffordd llawer tecach sydd yn cael ei ddefnyddion can Gynghorau fel Wrecsam & Gwynedd.

No comments: