Thursday, 15 May 2008

Plaid Cymru yn y Glymblaid yn Wrecsam.

Mae'n falch ganddom gyhoeddi fod Grwp Plaid Cymru yn rhan o'r glymblaid sydd yn llywodraethu yng Nghyngor Wrecsam. Mae hyn yn golygu fydd un ohonom yn aelod o'r Bwrdd Gweithredol ac un arall yn gyd Gadeirydd un o'r Pwyllgorau. Fe fydd ganddom hefyd sedd ar y 5 Pwyllgor Scrwtineiddio a'r Pwyllogor Cynllunio a Thrwyddedu Amgylcheddol.

No comments: