Sunday, 29 June 2008

Llafur.

Mwy o newyddion drwg i Lafur, colli yn frawychus o ddrwg yn Henley sef hen sedd Boris J. Llafur yn dod yn bumed a thu ol i'r Blaid Werdd ar BNP. Pethau hefyd yn mynd o ddrwg i waeth yn y gogledd gyda Wendy Alexander yn ymddiswyddo o arweinyddiaeth Llafur yn llywodraeth yr Alban...newyddion da iawn i Alex Salmond dwi'n siwr a gwagle mawr yn rhengoedd Llafur gyda neb amlwg i gymeryd yr awennau. Hefyd mae aelod Llafur Dwyrain Glasgow yn mynd i roi'r gorau iddi oherwydd gwaeledd, felly is etholiad. Daeargryn fasa'r unig ddisgrifiad os fasa Llafur yn colli sedd mewn ardal mor ddosbarth gweithio a Dwyrain Glasgow. Hefyd mae'r bobol sydd wedi bod yn ariannu Llafur dros y blynyddoedd yn dechrau tynnu'n nol a sydd hefo'i dyled anferth yn gneud hi'n llawer anoddach iddy'n nhw ymgyrchu yn effeithiol...bechod de!!

No comments: