Thursday, 31 July 2008

Rhodri Morgan.

Dwi ddim yn meddwl fod Rhodri M yn dda iawn...fe glywais i o yn siarad yn gyfarfod blynyddol AVOW (Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam). Cychwynodd Rhodri ei araith drwy gymharu natur gwirfoddolwyr yn Wrecsam hefo Swydd Gaer...pobol Wrecsam yn ddosbarth gweithiol a phobol Caer yn broffesiynol ac o ddosbarthiadau canol ag uwch. Cymhariaeth anffafriol o Gymru i gymharu a Lloegr ond fy ngair i fasa 'nawddoglyd' i ddisgrifio' r araith. Disgwyl gwell gan arweinydd ein gwlad na cael ein disgrifio yn wlad eilradd i Lloegr. Fel bod hyna ddim yn ddigon mae Rhodri'n cael ei ddyfynnu yn y Daily Post heddiw yn disgrifio problemau Gordon Brown a cymharu yr amser hefo problemau Thatcher ai phoblogrwydd wedi rhyfel y Malvinas. Gofynnodd y newyddiadur iddo os oedd yn argymell mynd i ryfel in neud Gordon Brown yn fwy poblogaidd ond gwadu hyny nath Rhodri!! Dwi'n meddwl bod hi'n amser i'r hen Rhodri ymddeol cyn iddo neud mwy o ddrwg i Gymru...Allwn ni ddim aros!!

No comments: