Tuesday, 1 July 2008

Y Cynghorydd Seimon Glyn.

Ar ol fy ngwyliau dwi'n dal i fyny hefo'r newyddion ag ar hyn o bryd yn darllen Golwg 5ed o Fehefin. A be sy'n cymeryd fy niddordeb i ydy y penawd, "Llais Gwynedd - angen i swyddogion dderbyn cyfrifoldeb." Dim ond Cynghorwr bach dibrofiad dwi ond er hyny dwi'n dal i sylweddoli mae swyddogaeth Cynghorwyr ydy craffu ar waith swyddogion, dyna pam fod gan Cyngor Sir Gwynedd pwyllgorau craffu. Felly dydy o ddim digon da i Seimon drio beio swyddogion am y ffiasgo ysgolion, mae swyddogion isio ag i fod i dderbyn arweiniad gwleidyddol ac os nad ydy'n nhw'n i gael o pwy ellith ei beio nhw am neud ei gorau hebddo fo. Mae'n amser i Gynghorwyr fel Seimon Glyn edrych ar ei diffyg arweiniad yn lle pasio'r bai ar swyddogion.

No comments: