Tuesday, 7 April 2009

Adroddiad Blynyddol Ian Lucas

Mae adroddiad blynyddol Ian Lucas newydd gyraedd ar peth cynta dwi'n neud ydy chwilio am air o Gymraeg...ddim syndod fod yna ddim gair o Gymraeg ynddo fo er fod yna filoedd o Gymru Cymraeg yn byw yn yr etholaeth. Esiampl arall i ddangos fod gan y Blaid Lafur Gymreig ddim mymryn o ddiddordeb mewn rhoi cydraddoldeb i'r iaith Gymraeg. Mae'n amser cael hymgyrch i orfodi Aelodau Seneddol Cymreig i gyhoeddi ei adroddiadau blynyddol yn ddwy iaethog...ac hefyd popeth arall mae nhw'n ei gyhoeddi drwy'r pwrs cyhoeddus.

Nodyn - O! a be am y cynnwys? Dim o sylwedd a dim byd i'ch cynhyrfu!

No comments: