Saturday, 25 April 2009

Cyfarfod Blynyddol Menter Iaith Maelor

Fe gynhalwyd Cyfarfod Blynyddol Menter Iaith Maelor nos Iau diwethaf yng Nghapel Ebeneser ar wraig wadd oedd Janet Ryder AC. Rhaid i fi ddeud fy mod wedi fy mhlesio yn fawr gan be oedd gan Janet i ddeud yn ei hanerchiad ynglyn a Chymreictod ag addysg. Cychwynodd gan roi chydig o'i chefndir yn symud i Rhuthun yn 1991 ac addysgu ei phlant yn ysgol Pen Baras a hithau yn dysgu Cymraeg ochor yn ochor a nhw. Aeth ymlaen i son am sut i hybu y Gymraeg gyda syniadau eitha dadleuol fel gwersi Cymraeg i oedolion yn rhad ag am ddim; pob ysgol yng Nghymru i fod yn ysgolion Cymraeg a Coleg Ffederal Cymraeg fel fod addysg i gyd yn Gymraeg. Clodwiw iawn...os allwn ni ddarganfod digon o athrawon i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

No comments: