Saturday, 25 April 2009

Cyn Gynghorwr Barus Gwynedd

Siomedig oedd darllen yn y Daily Post heddiw, am dan y cyn Gynghorydd Annibynnol o Aberdyfi, Morgan L. Vaughan yn cwyno ei fyd pam na ddylsa Cynghorwyr sydd wedi cael eu talu ormod o gostau teithio eu talu'n ol; hyn ar ol camgymeriad gan swyddogion ariannol Cyngor Gwynedd.

Wedi'r cwbwl £381 mae rhaid i'r hen Forgan ei dalu yn ei ol...dropyn mewn bwced o ddwr i wr mor gefnog hefoi barc carafannau, tai, chalets a thir amaethyddol ar gyrion Tywyn.

Ond y darn gwaethaf ydy ei fod yn rhoi enw drwg i'r gweddill ohonom fel aelodau etholedig, yn bersonol does gen i ddim amser i'r barusrwydd yma ymysg fy gyd aelodau. Os ydy y Cyngor yn talu gormod i'w gweithwyr mae'n rhaid ei dalu'n ol, os ydy Adran Trethi Incwm yn rhoi gormod o ad daliad mae rhaid ei dalu'n ol; os ydy'r banciau yn gneud camgymeriad mae rhaid ei dalu fo nol...dyna ydy'r gyfraith, felly pam ddylsa blydi Morgan Vaughan gael ei drin yn wahanol i'r gweddill ohonom?.

Gobeithio yn fawr fod dim o gyn Gynghorwyr Plaid Cymru ar Gyngor Sir Gwynedd yn cefnogi MLV a gwrthod talu yr arian yma'n ol, neu mi fydd yna lai fyth ohony nhw ar y Cyngor Sir tro nesa.

No comments: