Sunday, 3 May 2009

Arweinydd newydd Ynys Mon.

Llongyfarchiadau i'r Cynghorydd Clive Mcgregor ar gael ei enwebu gan y glymblaid Annibynnol Wreiddiol a Phlaid Cymru i fod yn Arweinydd Cyngor Sir Fon gan ddilyn y Cyngh Phil Fowlie a ymddiswyddodd wythnos diwethaf. Mae disgwyl i Gyngor llawn Mon gefnogi yr enwebiad dydd Mawrth. Etholwyd Clive yn gyntaf ym Mai 2008, fel Cynghorydd Annibynnol a fe oedd yr aelod cabinet dros Drafnidiaeth. Mae Clive yn gyn Uwch Arolygwr gyda Heddlu Gogledd Cymru. Mi rydw i wedi nabod Clive ers nifer o flynyddoedd ac mae gen i barch mawr tuag ato, ond gan ddeud hyny, mae o fel fi yn eitha dibrofiad o waith llywodraeth leol. Beth bynnag hoffwn ddymuno'r gorau i Clive yn y dasg annodd o roi Cyngor Sir Fon yn ol ar ei thraed

No comments: