Thursday, 21 May 2009

Cyngor ar Bopeth Cymru ar Eisteddfod.

Dyma hysbyseb Cyngor ar Bopeth yn galw am staff a gwirfoddolwyr i weithio yn ei stondin yn Eisteddfod Genedlaethol Meirion yn y Bala:

Your Country Needs You
Ydy poster uniaeth Saesneg Kitchener yn galw am wirfoddolwyr i fynd i'r Rhyfel Byd Cyntaf yn addas ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol gwbwl Gymreig a lle mae heddychiaeth wedi bod yn rhan annatod o'i diwylliant ers blynyddoedd maith?

Cwbwl annerbyniol.

4 comments:

Anonymous said...

mae'r poster ar y llun yn gymraeg ...?

Anonymous said...

... ddim yn credu fod rhaid bod cweit mor biwis oes e? Mae pobl yn deall fod poster Kitchner yn cael ei ddefnyddio ar gyfer popeth ... a t'beth, dwi'n reit hoffi'r eironi fod Kitchener Brydeinig afiach nawr yn trafod Cymru fel y 'wlad/country' yn hytrach na Phrydain. 1 - 0 i'r syniad o Gymru a Chymreictod yn gorfu Prydeindod ddwedwn i!

Macsen

Plaid Gwersyllt said...

Macsen - Doedd y pwrpas ddim i fod yn biwis, gweld yr eironi wnes i!!

Rhys Wynne said...

Pwynt dilys, er yn Eisteddfod Bangor yn ystod y rhyfel byd cyntaf, defnyddwiydd yr Eisteddfod gan Lloyd George fel recruitment fair i'w fyddin - dychmygwch Brown yn dod i'r Bala eleni i drio cael plant eisteddfodwyr i ymuno â'r crwsad yn Affganistan!