Sunday, 24 May 2009

Deiseb/Petition

Dwi wedi rhoi deiseb ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gofyn am ddiwygio Adran 6 o Ddeddf Yr Iaith Gymraeg 1993, fel fod aelodau seneddol Cymreig yn gorff cyhoeddus ac yn dod o dan adain y ddeddf. Mae hyn yn dilyn methiant Ian Lucas AS i gynrychioli ei etholwyr drwy gynhyrchu ei adroddiad blynyddol yn ddwyiaethog.

Fe fuaswn yn ddiolchgar o'ch cefnogaeth.

I gofrestru i arwyddo'r ddeiseb ewch yma
___________________________________

There is a petition on the National Assembly for Wales's website, calling for an amendment to Section 6, Welsh Language Act 1993, to bring Welsh Member of Parliaments under the definition of a public body so that the provisions of the Act applies to publications made by these MP's are produced bilingually. This follows Ian Lucas MP's failure to represent ALL his constituents by producing his Annual Report bilingually.

I would be grateful for your support.

To register to sign this petition go here.

No comments: