Friday, 24 July 2009

Gogledd Norwich

Doedd canlyniad Gogledd Norwich heddiw ddim yn sioc, roeddwn i fel pawb arall yn disgwyl i'r Ceidwadwyr ennill ond doeddwn i ddim yn disgwyl gymaint o fwyafrif na 'swing' mor aruthrol a 16%.

Gwnaeth UKIP hefyll yn eitha yn dod o flaen y Blaid Werdd a wnaeth hefyd yn arbennig o dda.

Ar y llaw arall mi fydd y Rhyddfrydwyr Democrataidd ar BNP yn siomedig gydai canlyniad hefo cyfartaledd y Rh Dd i lawr i 14% a miloedd yn llai o bleidleisiau i gymharu a 2005.

Balch oedd gweld y BNP yn cael llai na 1000 o bleidleisiau a dod tu ol i'r cyn ddiplomydd, Craig Murray yn y seithfed safle.

No comments: