Thursday, 23 July 2009

Seremoni Dinasyddiaeth.

Ddoe mi fuas i mewn seremoni Ddinasyddiaeth yn Wrecsam lle roedd yna nifer o fobol yn cael ei derbyn i fod yn ddinasyddion Prydeinig. Cefais wadd gan fod gwraig o'm ward oedd yn dod yn wreiddiol or Aifft yn derbyn ei dinasyddiaeth ac roedd wedi rhoi gwadd i mi. Yn arwain y seremoni oedd y Maer Arwel Jones ag er fod y seremoni yn ofnadwy o Brydeinig gwnaeth Arwel job dda iawn yn ei araith o atgoffa ein dinasyddion newydd ei bod yng Nghymru, gyda'n hiaith a'n diwylliant ein hunain ac roedd hi'n amlwg fod nifer o'r dinasyddion newydd yn gwbwl ymwybodol o Gymru gyda un gwr yn diolch i Arwel yn Gymraeg am ei dystysgrif. Mae'n debyg mae beth synnodd fi fwya oedd y nifer fechan oedd yn tyngu y llw Cristnogol gyda'r mwyafrif llethol ohonynt yn gneud datganiad seciwlar...ddim fo genai ddim problem sut fath o lw mae rhywyn yn dyngu dim ond fy mod ddim yn disgwyl y nifer. Mater arall ydy cynnwys y llw i weriniaethwr fel fi, mi ddylsen ni yn yr oes sydd ohoni allu tyngu llw heb gynnwys y frenhiniaeth yn union fel y llw mae yr Heddlu yn yr Alban a Gogledd Iwerddon yn ei dyngu. Mae angen newidiadau cyfansoddiadol yng Nghymru fel bod ganddom y dewis sydd ganddynt yn yr Alban a Gogledd Iwerddon.

No comments: