Tuesday, 18 August 2009

Blogiau Aelodau Seneddol

Llongyfarchiadau i Adam Price AS ddod yn seithfed yn rhestr blogiau gorau Total Politics yn y categori Aelodau Seneddol. Y cyntaf oedd Tom Harris ar ail oedd John Redwood. Yn y tri deg uchaf roedd 13 Llafur, 9 Ceidwadwr, 7 Rhyddfrydwr Democrataidd ag 1 Plaid Cymru. Dim ond tri blog allan o'r tri deg oedd gan wraig gyda Nadine Dorries yn bedwerydd.

No comments: