Saturday, 15 August 2009

Cystadleuaeth Total Politics

Fel gwyr yr rhan fwyaf ohonom mae Total Politics yn cyhoeddi ei Bloggers Guide yn flynyddol ac yn cael ei gynnwys yn y llyfryn yma mae y blogwyr gorau mewn gwahanol gategoriau. Mae TP newydd gyhoeddi ei 30 uchaf yn y categori Cynghorwyr ac yn y wythfed lle i fyny o naw ar hugain mae y Cynghorydd Gwilym Euros Roberts o Lais Gwynedd; er mae PC sydd ar ol ei enw! Dwi'n siwr fydd Gwilym ddim yn hir yn cywiro y gwall yna. Yr unig flog arall o Gymru sydd yna ydy Blog Dogfael sydd hefyd yn cael ei gynnwys fel blog Plaid Cymru.

3 comments:

Shadrach said...

Mae'r cyfaill wedi cywiro y ffaith fod o ddim yn flogiwr Plaid Cymru, mae o rwan yn non aligned sydd yn ddisgrifiad da iawn o fobol hunan bwysig sydd yn cael stranc os nad ydy nhw yn cael ffordd ei hunain.

Alwyn ap Huw said...

Mae Dogfael yn gynghorydd Plaid Cymru ar Gyngor Tref Aberystwyth, ac un da dros ben yn ôl y son.
Nid Gwilym a Dogfael yw'r unig ddau gynrychiolydd Cymreig ar y rhestr ta waeth. Mae'r rhestr hefyd yn cynnwys y Cyng. Rene Kinzett aelod Ceidwadol o Gyngor Ddinas Abertawe yn rhif 20. (Fe gafodd Rene un o'm mhleidleisiau i, gan fod ei flog ym mysg y goreuon o ran tynnu blew - cytuno neu anghytuno ag ef - mae o wastad yn ddiddorol).

Mae ambell i gynghorydd wedi eu hepgor o'r rhestr gan nad ydynt wedi eu cynnwys yn rhestrau TP fel rhai gan gynghorwyr. Mae Plaid Wrecsam yn un ohonynt, Cynghorwyr Sir Gar yn un arall. Mae John Dixon a Peter Black hefyd yn gynghorwyr sydd heb eu cynnwys, hwyrach am fod eu presenoldeb yn y blogosffer yn "uwch" na'u dyletswyddau fel cynghorwyr.

Pe bai pob blog gan gynghorydd wedi eu nodi felly rwy'n sicr bydda gynrychiolaeth Cymru yn uwch nag ydi o yn y rhestr gyfredol.

Plaid Gwersyllt said...

Alwyn - Diolch, I fod on onest sgin i ddim clem sut aeth blog ni ar wefan TP yn y lle cyntaf a gen i lai fyth o syniad pam ei bod heb gael ei categoreiddio fel blog Cynghorwyr!