Thursday, 6 August 2009

Eisteddfod Wrecsam 2011

Balch oedd cael cadarnhad fod y Steddfod yn dod i Wrecsam yn 2011, lleolir y maes ar 150 acer o dir ar fferm Lower Berse sydd ar ffordd A525 i Rhuthun ac wrth ymyl y ffordd ddeuol.

No comments: