Wednesday, 5 August 2009

Llais Gwynedd

Be ydy'r pwrpas i'r Blaid yma, mae nhw'n dod i fyny hefo unryw reswm i dynnu allan o'i cyfrifoldebau i wneud penderfyniadau anodd. Mae ei hagwedd tuag at lywodraethu mewn amserau lle mae adnoddau yn brin yn gwbwl anghyfrifol. Mae nhw'n gwrthwynebu be mae clymblaid Cyngor Sir Gwynedd yn geisio ei wneud ond heb gynnig dim yn ei le. Y sialens i Lais Gwynedd ydy deud wrtho ni sut fasa nhw yn datrys y broblem, ac ar ben hynny deud o lle mae'r arian yn mynd i ddod o? Codi treth cyngor hwyrach!

3 comments:

Now Gwynys said...

Cafodd Dafydd Iwan ryw spat bach i gyfeiriad LlG yn noson Sain yn 40.
Steddfod isio cau toiledau y maes wsnos nesa a LlG yn gwrthwynebu!
Deud o i gyd yndydy!

Now Gwynys said...

Cafodd Dilwyn Morgan spat bach arall at LlG yn y cabaret yn y clwb Golff nos Ferecher, yn amlwg mae LlG yn colli cefnogaeth am fod pobol yn syddweddoli fod rhan fwya yn gneud f... all!
Rwan mae'r spoilars bach am roi ymgeisyddion i fyny yn Arfon a Meirion yn etholiad San Steffan, LlG yn amlwg yn meddwl fod y Pleidiau mawr Seisnig yn debycach o hyrwyddo y cefn gwlad Cymreig na Phlaid Cymru.

Anonymous said...

I aralleirio
Be ydy'r pwrpas Plaid Cymru yng Ngheredigion, Caerfyrddin (a Wrecsam os ddaw i hynny), maen nhw'n dod i fyny hefo unrhyw reswm i dynnu allan o'i chyfrifoldebau i wneud penderfyniadau anodd. Mae ei hagwedd tuag at lywodraethu mewn amserau lle mae adnoddau yn brin yn gwbl anghyfrifol. Maen nhw'n gwrthwynebu be mae'r Cyngor Sir yn ceisio ei wneud ond heb gynnig dim yn ei le. Y sialens i Blaid Cymru mewn gwrthblaid ar gynghorau ydy deud wrthym ni sut faen nhw yn datrys y broblem, ac ar ben hynny deud o le mae'r arian yn mynd i ddod? Codi treth cyngor hwyrach!

Mae hyrwyddo cau ysgolion yng Ngwynedd wrth wrthwynebu cau ysgolion (gan ddefnyddio'r un dadleuon a Llais Gwynedd) yng Ngheredigion yn hurt. Mae mynnu cae cartrefi henoed yng Ngwynedd tra'n alw cau cartrefi henoed Caerfyrddin yn frad ar ein henoed yn ddau wynebog. Mae'n wendid yn neges y Blaid, sydd yn creu neges llawer mwy pellgyrhaeddol i Blaid Cymru na dwsin o seddau cyngor yng Ngwynedd