Saturday, 8 August 2009

Rhwydweithio.

Dyma un o'r pethau dwi'n fwynhau yn y Steddfod ydy cael sgwrs yma ac acw, yn amlach na dim yn y Bar Du. Fano roeddwn i bnawn dydd Iau yn sgwrsio gyda rai o selogion y Blaid ac mi aethon i son am natur gwleidyddion cenedlaethol heddiw ag ydy nhw yn gallu cysylltu hefo y werin a phobol go iawn. Nawr mae na rai gyda chymeriad, carisma ag agosatrwydd, pobol sydd yn gallu siarad man (small talk) ag yn gallu gwasgu dwylo, a rhai eraill reit i'r cyfeiriad arall lle mae rhywyn yn meddwl sut gaeth rhain ei hethol yn y lle cyntaf, dydy nhw ddim yn gallu cyfathrebu o gwbwl ar lefel personol.

Nawr mae yna ambell un yn y Cynulliad sydd a chymeriad brwd, carismatic ag agos atoch fel Nerys Evans a Leanne Wood, ac wedyn mae ganddo chi y bobol sydd gwbwl i'r gwrthwyneb!... a na, nai ddim mynd cyn bellad ai henwi nhw ond mi allwch gyd ddyfalu pwy ydy nhw.

Mae angen i'r gwleidyddion a gweinidogion hefyd ddod lawr ryw chydig ag ail gysylltu gydai pleidlais grai cyn i Lais Gwynedd neud i ni be da ni wedi neud i'r Blaid Lafur a dwyn ein pleidlais grai draddodiadol Gymreig. Os am syniadau ar sut i gyfathrebu ar werin gwyliwch ar yr Arglwydd Roger Roberts wrthi.

Does ddim rhyfedd fod mwyafrif o fobol wedi datgysylltu o wleidyddiaeth hefo cyn lleied o wleidyddion ar gael hefo'r gallu i ysbrydoli.

1 comment:

Anonymous said...

Dwi'n hoffi'r sylw yma gan Devils Kitchen

And if the more gobby fuckwits don't get in, well, maybe the people—having realised that their representatives are all moribund, tedious bastards with all the conversational skills of an autistic accoutant—might vote for someone more amusing...