Sunday, 2 August 2009

Yr Wyl Gymreig

Tra ryda ni yn mwynhau'n hunain yn dathlu ein hiaith a'n diwylliant yn y Steddfod Genedlaethol yn y Bala, trist iawn yw gweld yr anoddefgarwch yn y ffordd mae lleafrifoedd iethyddol eraill yn Ewrop yn cael ei trin sef yr Hwngariad sydd yn byw yn Slofacia. Dyma'r stori o Press Europ

Tybed be mae'r Undeb Ewropeiaidd yn ei wneud i wrthwynebu y math yma o ragfarn iethyddol sydd hefyd yn bwydo rhagfarn y dde eithafol yn Hwngari yn erbyn y Romani?

1 comment:

Shadrach said...

Rhaid bod yn ofalus i beidio dial ar orthrwm hanesyddol fel mae'r Slofacs yn ei wneud, neith hynny ond troi pobol yn erbyn yr iaith ac amharu ar ei datblygiad.