Sunday, 13 September 2009

Rhwydweithio.

Braf ydy cael mynd i'r Gynhadledd i rwydweithio gyda'm cyd Gynghorwyr ar draws Cymru. A ninnau yn un o drefi mwya gogleddol Cymru y disgwyliad fasa i fi rwydweithio mwy gyda fy gyd Gynghorwyr o'r Gogledd ond y gwir oedd mae gyda fy nghyd Gynghorwyr o Gaerffili, Sir Gar, Castellnedd a Chaerdydd y oeddwn fwya cybyddus a hwy. Er fy mod wedi gweld a siarad hefo amal i Gynghorwr o siroedd y Gogledd, bach iawn oedd ei rhifau. Hwyrach ei bod yn amser i ni newid ein rheolau mewnol fel fod disgwyl i Gynghorwyr Plaid Cymru ddangos mwy o gefnogaeth ac ymroddiad tuag ein agenda genedlaethol ac i gefnogi a dangos ymroddiad i'r Gynhadledd. Dwi ddim am enwi enwau ond mi ryda chi'n gwybod pwy yda chi!

4 comments:

Anonymous said...

Dydy rai o'r cynghorwyr wyt ti'n cyfeirio atynt ddim yn wir genedlaetholwyr nag yn bleidwyr; achub ar y cyfle i gael swyddogaeth ddylanwadol mae nhw ac y cyflog sydd yn dod gyda fo wrth gwrs.

Dyfrig said...

Beth am droi dadl y cyfranydd di-enw ar ei phen? Mae o'n ceisio dweud nad yw rhai o Gynghorwyr y gogledd yn mynychu'r gynhadledd oherwydd nad ydyn nhw'n "wir genedlaetholwyr". O adnabod cynghorwyr Gwynedd, fe wn bod 95% ohonyn nhw yn genedlaetholwyr triw a chadarn. Efallai mae'r blaid yn ganolog sydd yn colli golwg ar beth yw "gwir genedlaetholwyr", nid cynghorwyr y Gogledd.

Anonymous said...

Dyfrig,
Faint o weithgareddau Plaid Cymru mae Cadeirydd y Parc Cenedlaethol wedi bod ynddo? Lle oedd aelodau Plaid Cymru ar gabinet Cyngor Sir Conwy? Faint yn union o'r tri ar ddeg o Gynghorwyr Conwy fynychodd y gynhadledd?

Plaid Gwersyllt said...

Dyfrig,
Newydd ddarllen dy flog a chytuno gant y cant gyda chdi. Ond mae angen i ni fel Cymru Cymraeg ymladd yn ol i gael mwy o ddylanwad cenedlaetholgar o fewn y Blaid. Mae nifer ohonom yn teimlo'n gryf yn y fan yma, Alwyn ap Huw, Morgan Brobyn, Dave Raybould ac eraill sydd fwy i'r dde na'r cyfryw. Mae hi hefyd yn bwysig ein bod ddim yn diffinio ein hunain ar hyd y sbectrwm de a chwith.