Tuesday, 20 October 2009

Eisteddfod Wrecsam 2011

Cynhaliwyd ail gyfarfod llwyddianus iawn i gynnal Eisteddfod Wrecsam 2011 neithiwr. Roedd y theatr yn Ysgol Morgan Llwyd yn orlawn gyda nifer fawr o fobol yn gwirfoddoli ar gyfer yr aml bwyllgorau fydd ei hangen. Hefyd mae y Cadeiryddion i gyd wedi ei dewis ac felly y Pwyllgor Gwaith. Y gamp nesaf fydd ffurfio pwyllgorau ar gyfer y talgylchoedd lleol ac i godi'r arian i gynnal y Steddfod.

No comments: