Thursday, 8 October 2009

Pitw

Mae Ian Lucas AS yn deud mae y rheswm pam nad yw yn cyfiethu ei adroddiad blynyddol yw bod y lwfans gyfathrebu yn bitw a nad yw yn ddigon i gyfiawnhau y gost o gyfathrebu. Mae'n amlwg nad yw Mr Lucas yn gwybod fod y llyfr gwyrdd yn caniatau talu treuliau cyfiethu. Esgus gwael bron iawn cyn waethed ag esgus David Davies, AS Mynwy sydd yn gwrthwynebu cyfiethu gan nad oes digon o Gymru Cymraeg yn Sir Fynwy ai fod o'n meddwl ei fod yn wastraff arian! Be mae hyn yn ei ddangos fod y Toriaid a Llafur ddim wedi newid dim yn ei hagwedd negyddol tuag at roi cyfleon cyfartal i siaradwyr Cymraeg.
Dyma sut adroddodd y BBC y stori
Cyfweliad gyda David Davies i'w glywed yma Diolch i Simon.

No comments: