Saturday, 3 October 2009

Traferthion yr Urdd.

Fel aelod o Bwyllgor Trwyddedu Cyngor Sir Wrecsam, mae gen i dipyn o gydymdeimlad hefo rhai sydd yn gwrthwynebu rhoi trwydded i werthu diodydd ar faes Eisteddfod yr Urdd. Yn wahanol i arweinyddion yr Eglwysi ddim rhesymau moesol, dirwestol na chrefyddol sydd gen i yn erbyn y penderfyniad ond rhesymau pragmatig, ymarferol ac yn bwysicach fyth rhesymau cyfreithiol. Mae Steddfod yr Urdd yr wyl ieuenctid fwyaf yn Ewrop gyda nifer helaeth o'r cyfrannogwyr dan ddeunaw oed. Ond y cwestiwn mawr ydy sut mae'r Urdd yn mynd i oruchwylio y llefydd yma, ag iddyn nhw beidio a dweud y bydd fel y Steddfod Genedlaethol gan fod yna ddim goruchwylio i weld yn y fan yno. Mae'n anodd cymharu Steddfod yr Urdd hefo unryw wyl arall ond yr agosaf o ran niferoedd ac oedran ydy Jamboree's y Sgowtiaid a does yna ddim diodydd meddwol ar gael yno. Felly mi fuaswn ni yn galw ar fy nghyd Gynghorwyr ar Bwyllgor Trwyddedu Ceredigion i wrthod y cais yma oherwydd nifer fawr o fobol ifanc dan ddeunaw fydd yn bresennol a diffyg y gallu i oruchwylio.

No comments: