Thursday, 26 November 2009

Amser i'r Toffees rhannu cae efo Lerpwl

Un o'r digwyddiadau mwya' cyffrous i mi gofio yn fachgen saith oed oedd pan aeth dad a fi i Goodison Park i weld Everton am y tro cynta'. Roedd Goodison Park dan ei sang, y swn yn fyddarol a'r hen stand pren ar y Bullens Road yn gwegian. Pob tro wnaeth EFC sgorio nath pawb sefyll - mi sgoriodd Joe Royle hattrick ac mi gurodd Everton Southampton o 6-2. Weles i fawr ddim ond ro'n i'n ffan.
Mi ges i'r un wefr wrth fynd a'r mab hyna' yna pan oedd o'n saith oed - curo Newcastle 2-0. Cenhedlaeth newydd yn hooked ar y Toffeemen.
Mae Goodison Park yn le sbeshal - yng nghanol tai teras y ddinas. Doeddwn i ddim o blaid symud y clwb allan o Lerpwl a rhaid dweud mod i'n falch i'r cais fethu.
Un peth amdani rwan, os ydan ni am gystadlu efo'r pedwar mawr (a Man City), ydi mynd ati i rannu stadiwm efo Lerpwl yn Stanley Park.
Mae'n gneud synwyr economaidd ac mae'n cadw'r clwb yn agos at ei gwreiddiau. Gall y ddau set o gefnogwyr fwynhau stadiwm werth chweil fel sy'n gyffredin i glybiau mawr eraill yn Ewrop. Heb hyn, clwb canol y tabl fydd Everton byth bythoedd.
Ond mi fydd na le yn y stadiwm newydd ar gyfer atgofion am hat-trick Joe Royle, gol derby Graeme Sharp ac athrylith di-siap Neville Southall.

1 comment:

Plaid Gwersyllt said...

Trist iawn o orfod gadael Parc Goodison ond mae rhannu cae hefo Lerpwl yn Parc Stanley yn well na mynd i rywle fel Kirkby