Thursday, 26 November 2009

Jonathan Edwards

Llongyfarchiadau i Jonathan Edwards ar gael ei ddewis i ymladd sedd Dwyrain Caerfyddin a Dinefwr yn dilyn penderfyniad Adam Price i sefyll i lawr. Colled fawr ar ei ol yn Cyngor ar Bopeth.

1 comment:

Plaid Whitegate said...

Bendigedig -radical arall!