Friday, 6 November 2009

Yr Archdderwydd Newydd.

Llongyfarchiadau i T. James Jones neu Jim Parc Nest ar gael ei ddewis yn Archdderwydd yn dilyn marwolaeth Dic Jones. Fe fydd Jim yn cael ei urddo yn Archdderwydd yng nghyhoeddiad Steddfod Wrecsam ar y 3ydd o Orffennaf 2010. Dewiswyd Jim yn dilyn penderfyniad Mererid Hopwood i dynnu ei henw yn ol. Mae'n rhaid i fi gyfaddef ryw chydig o siom na ddewiswyd Mererid fel y ddynes gyntaf i fod yn Archdderwyddes ag i fod yn y swydd pan fydd y Steddfod yn dathlu cant a hanner o flynyddoedd o fodolaeth yn Wrecsam yn 2011. Gobeithio'n fawr mae Mererid fydd nesa yn y swydd gan fod ganddi gymaint i'w gynnig i'r Gymru Gymraeg gyfoes.

No comments: