Wednesday, 23 December 2009

Cynghorydd Llanwnda

Ddim yn aml dwi'n cael gymaint o bleser o ddarllen y Daily Post a gefais i bore ma, rhaid deud fod yr erthygl yn egluro sut ddaru y Cynghorydd Aeron M Jones o Lais Gwynedd ddod i bleidleisio yn erbyn ei Blaid ei hun yng Nghyfarfod y Cyngor ar y 10ed o Ragfyr yn chwerthinllyd; ac mi fasa hi wedi bod yn llawer gwell os fuasa fo heb ymateb o gwbwl na ymateb yn y ffordd y gwnaeth. Pwy sydd yn defnyddio'r esgus ei fod ond yn gallu gneud un peth ar y tro gan mai dyn ydy o! Mae'r erthygl heddiw wedi codi cwestiwn tyngedfenol, ydy pobol dda Llanwnda yn haeddu gwell? Ethol Aeron i'w cynrychioli wnaethant ddim i gyfiethu!

No comments: