Wednesday, 16 December 2009

Cyngor Cymuned Gwersyllt

Penderfynodd Cyngor Cymuned Gwersyllt neithiwr i roi £15,000 tuag at y gronfa leol Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam 2011. Hoffwn ddiolch i'm cyd Gynghorwyr am ei haelioni ac yn arbennig i'm cyd Gyngorwyr Sirol am ddangos arweiniad a chefnogaeth i'r Wyl. Gobeithio yn fawr fydd Cynghorau Cymuned eraill Sir Wrecsam mor hael ei cefnogaeth.

No comments: