Saturday, 2 January 2010

Cynghorydd Caerwyn Roberts OBE

Llongyfarchiadau i'r Cynghorydd Caerwyn Roberts ar dderbyn anrhydedd OBE am wasanaeth i'r gymuned leol yn Harlech. Mae Caerwyn yn Gynghorydd Plaid Cymru dros Harlech ar Gyngor Sir Gwynedd, ac mae hefyd yn Gadeirydd Parc Cenedlaethol Eryri a wedi bod ers amryw o flynyddoedd. Derbyniodd Caerwyn yr MBE dair mlynedd ar ddeg yn ol am wasanaeth i amaethyddiaeth. Felly mae'n debyg y gallwn weld Caerwyn yn derbyn anrhydedd arall mewn blynyddoedd i ddod sef CBE am wasanaethau i'r Parc Cenedlaethol?.
Dwi'n dal yn eitha anghyfforddus gyda aelodau Plaid Cymru yn derbyn anrhydeddau yr ymerodraeth ond dyna ni, 'pawb at y peth y bo'!

2 comments:

Anonymous said...

Does yna neb yn Harlech yn gwybod pam fod Caerwyn wedi cael yr OBE am wasanaeth i'w ardal leol, y cwestiwn ydy pa wasanaeth?

Anonymous said...

Mae Syr Caerwyn Roberts a ryw dinc bach neis iddo fo yn does!