Saturday, 6 February 2010

Ennill y Frwydr.

Cofiwch fy ymdrech i gael Ian Lucas AS i gyhoeddi ei adroddiadau blynyddol yn ddwyiaethog a gorfod mynd i Bwyllgor Deisebu y Cynulliad i ofyn am ymestyn Adran 6 o Ddeddf Iaith 1993, i gynnwys Aelodau Seneddol Cymreig. Yn dilyn yr ymgyrch yny mae Mr Lucas wedi newid ei diwn ac mae ei agwedd ychydig yn iachach tuag at yr iaith gan iddo wneud ymdrech go lew i gyfiethu ei wefan yn y fan hyn. Does bosib gwybod os mae ryw sop gwleidyddol ydy hyn i ni'r Cymru Cymraeg fel bod hi'n edrych yn debyg fel y bydd hi'n dipyn yn agosach yn etholaeth Wrecsam na fasa rywyn yn meddwl, ac hwyrach fydd Lucas angen y bleidlais Gymraeg.

A oes na esiamplau eraill o Aelodau Seneddol Llafur Cymreig wedi newid ei hagwedd tuag at yr iaith?

No comments: