Saturday, 6 February 2010

Gwestai Sir y Fflint!!

Braf oedd gweld tri o fobol Glannau Dyfrdwy ar Wales Today y noson blaen yn gwrthwynebu penderfyniad Days Inn a Holiday Inn i ddisgrifio ei gwestai fel 'Chester North a Chester West' a hwythau yng Nghymru. Braf hefyd oedd clywed barn rheolwr gwesty y St Davids (De Vere) yn Ewloe sydd yn disgriofio ei hun fel yng Nghymru ac yn falch o hynny. Mae'r sylwadau ar wefan BBC Cymru hefyd yn galonogol.
Dim ond gobeithio y cawn y canlyniad iawn yn dilyn ymchwiliad Adran Safonnau Masnachol Sir y Fflint.

2 comments:

Anonymous said...

Dylai fod gormod o ofn arnynt is wneud rhywbeth sarhaus fel hyn. Ond nid fel 'na yw hi yn y Gymru fodern.....na'r un hanesyddol debyg iawn.:-(

Anonymous said...

Ar wahan i un neu ddau Cynghorydd mae angen cicio tinau Cyngor Sir y Fflint, mae nhw'n dda i ddim.
Mae angen i Gymru Cymraeg a di Gymraeg sefyll yn etholiadau y Cyngor yn 2012 cyn i bethau fynd yn rhy hwyr. 17.5% o blant dros 5 Glannau Dyfrdwy sydd yn cyfri ei nunan yn Gymru, 25% yn Seisnig a 50% yn Brydeinig.