Wednesday, 31 March 2010

Gwilym Euros Roberts.

Mae Gwilym yn gymeriad amlwg a chyhoeddus gyda barn ddadleuol ar nifer o faterion yn arbennig yn ymwneud ar iaith a diwylliant Gymreig. Dwi o'r un farn ag Alwyn ap Huw fod ymddygiad gwleidydd y tu allan i wleidyddiaeth yn berthnasol ac yn gyhoeddus ac hefyd yn fesur o gymeriad yr unigolyn. Felly mi ddylsa yr adroddiad yma yn y Daily Post heddiw fod yn fater o ddiddordeb gyhoeddus gan fod Gwilym ddim yn unig yn Gynghorydd Sir lleol ond hefyd yn ddarpar ymgeisydd dros Llais Gwynedd yn erbyn Dafydd Elis Tomos. Mae nifer o gwestiynau yn codi o'r adroddiad yma, sef be oedd Gwilym yn neud yn yr Oakley Arms am tua saith yn yn bore? Yn ail pwy oedd y ddau cafodd eu hanafu? Ar trydydd pwynt ydy gawn ni byth wybod yr hanes os na wneith y sawl a wnaeth y gwyn fynd ar mater yn ei flaen?

Be sydd wir angen ydy i Gwilym roi ei ochor o o'r stori ag i roi terfyn ar y dyfalu!

NODYN - O dan Cod Ymddygiad Aelodau mae "Raid i chi (Cynghorwyr) beidio ag ymddwyn mewn ffordd y gellid yn rhesymol ei hystyried yn un sy'n dwyn anfri ar eich swydd neu ar eich awdurdod. Mae hi hefyd yn ddyletswydd ar Gynghorwr i adael i'w Swyddog Monitro wybod os rydyn't wedi cael ei cyhuddo o drosedd...ond bod yn deg dydy Gwilym heb ei gyhuddo eto. Ond mae hi'n edrych yn debyg fel bydd Pwyllgor Safonnau Cyngor Sir Gwynedd yn gorfod ymchwilio i'r mater hyn.

1 comment:

Anonymous said...

Mae llefarydd Llais Gwynedd yn deud nad ydyn nhw'n gwybod dim am y digwyddiad. Ai Gwilym Euros oedd y llefarydd?