Wednesday, 21 April 2010

Ehangu addysg Gymraeg yn Wrecsam - ydio dal yn flaenoriaeth gan swyddogion addysg?

Heno, mi ddaru pwyllgor craffu Plant a Phobl Ifanc Wrecsam glywed fod cynlluniau i ehangu addysg Gymraeg drwy agor ysgol newydd yng Ngwersyllt yn y fantol.
Mae angen i'r cyngor roi cais gerbron Llywodraeth y Cynulliad i gael arian o gronfa "Ysgolion 21ain Ganrif" a does fawr o amser er mwyn gwneud hynny mae'n debyg. Oherwydd y prinder amser i wneud achos teilwng, doedd y swyddogion ddim am gyflwyno cais i ariannu ysgol Gymraeg newydd.
Mae angen gofyn lle yn y byd mae'r swyddogion yma wedi bod - 18 mis yn ol cafodd y swyddogion arweiniad clir iawn gan fforwm addysg Gymraeg y cyngor i godi ysgol newydd yn ardal Gwersyllt er mwyn ateb y galw a thynnu pwysau oddiar Ysgol Plas Coch yn Rhosddu.
Ers hynny, does na fawr ddim wedi digwydd er bod ateb y galw cynnyddol am addysg Gymraeg yn y sir i fod yn flaenoriaeth gan y cyngor.
Oherwydd maint y galw am addysg Gymraeg, mae dau ddosbarth ym Mhlas Coch eisoes mewn cabanau. Dwy flynedd yn ol cafodd rhieni, athrawon a phlant Ysgol Plas Coch addewid mai am ddwy flynedd yn unig y byddai'r cabanau - rhywbeth dros dro er mwyn pontio'r cyfnod cyn agor ysgol newydd. Mae'n debyg y bydd yr addewid hynny'n cael ei dorri rwan ac fel rhiant dwi'n andros o flin fod swyddogion mor ddi-hid.
Roedd un pwynt calonogol o bosib - oherwydd maint y twf mewn addysg Gymraeg, mae angen dechrau cynllunio rwan ar gyfer ehangu darpariaeth addysg Gymraeg uwchradd. Mae rhywfaint o le i ehangu gan Ysgol Morgan Llwyd ond mae na ystyriaeth yn cael ei roid i ail ysgol uwchradd Gymraeg yn y sir. Wnai'm dal y nghwynt ar ol profiad ysgol Gwersyllt.

DIWEDDARIAD: Ddyliwn i ychwanegu mod i'n hynod o flin fel cynghorydd hefyd, ond dwi'n fwy gobeithiol fod datblygiad mwy positif ar y gweill ar ol codi stwr neithiwr.

No comments: