Monday, 7 June 2010

E-ddeiseb: Adolygu Cod Derbyn i Ysgolion

Cefnogwch y ddeiseb:
Rydym ni, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i adolygu Cod Derbyn Ysgolion yn arbennig gan fod y Cod presennol yn gwahaniaethu ar sail cydraddoldeb rhwng plant sydd ar gallu i siarad Cymraeg (Paragraff 2.26) a phlant sydd a ffydd neu grefydd (Paragraff 2.39). Hefyd mae angen adolygu a newid y polisi i adael i blant oedd mewn meithrin mewn ysgol Gymraeg gael blaenoriaeth ar gyfer y dosbarth derbyn.

No comments: