Thursday, 3 June 2010

Mwy o Ddeddfwriaeth!

Yn dilyn y trasiedi yng ngorllewin Cumbria mae na beryg i'r llywodraeth ymateb i'r galw am gryfhau y deddfwriaeth yn ymwneud a gynnau ac wrth neud hynny, gor ymateb neu y 'knee jerk reaction' sydd yn gyfrifol am nifer o ddeddfwriaethau gwael fel rheini yn ymwneud a chwn peryglus ar ddeddf hela.

Yn dilyn trasiedi Dunblane cyflwynwyd deddfwriaeth yn gwahardd gynnau llaw (handguns), tybed faint o droseddau sydd wedi bod ers Dunblane lle mae gynnau llaw wedi ei defnyddio? Tipyn faswn i'n meddwl.

Y cwestiwn mawr ydy; os fasa na ddeddfwriaeth gryfach fasa hynny wedi atal y trasiedi yn Cumbria, a dwi o'r farn na fasa fo wedi gneud mymryn o wahaniaeth.

Pam mae person yn gneud cais am drwydded gwn mae'n rhaid llenwi ffurflen gais a rhaid i rywyn sydd wedi adnabod yr ymgeisydd gydlofnodi yn datgan cymwyster yr ymgeisydd i gael trwydded. Yn dilyn hynny mae'r Heddlu yn cario allan ymchwiliad i gefndir yr ymgeisydd sef troseddau ac yn y blaen; wedyn mae'r penderfyniad yn cael ei neud ynglyn ac addasrwydd yr ymgeisydd i ddal trwydded. Os does yna ddim gwybodaeth i ddeud fod y person yn anaddas fe geith drwydded am rhwng dair a phum mlynedd.

Y broblem ydy fe sy'n digwydd os ydy iechyd person yn dirywio yn yr amser rhwng rhoi y drwydded a'i adnewyddu, does posib deddfu ar gyfer y sefyllfa yma. Os does neb yn hysbysu yr awdurdodau o newidiadau yng nghymeriad deilydd trwydded yn cyfeirio at y ffaith ei fod yn anaddas, does ddim posib ddiddymu y drwydded.

Os oes angen newid y broses hwyrach fod angen adnewyddu trwydded bob blwyddyn a ddim bob tair neu bump blynedd ac hefyd gneud hi'n haws ddiddymu trwydded.

Dim deddfwriaeth yn gwahardd gynnau ydy'r ateb ond mwy o reoleiddio i benderfyny pwy sydd yn addas i gael trwydded.

No comments: