Thursday, 24 June 2010

Nwy Prydain.

Cofio faniau 'British Gas' yn mynd o gwmpas Cymru hefo'r logo neu'r brand 'Nwy Prydain'? Ddim mwy! Mae BG neu Centrica, wedi ail frandio ei fflyd o 4000 o faniau yn arddangos y brand 'British Gas' yn unig yng Nghymru, ac fel dywed gwefan BG:
We operate in England and Wales under the British Gas brand name and as Scottish Gas in Scotland.

Engraifft arall o fwy o gydnabyddiaeth i hunaniaeth yr Alban nac i Gymru; pam British Gas, pam ddim mynd nol i Nwy Prydain, neu hyd yn oed Nwy Cymru? Tybed sut mae deddfwriaeth ddiweddar i gryfhau defnydd o'r iaith Gymraeg yn y sector breifat yn mynd i ymateb i hyn...oes gan y ddeddfwriaeth ddannedd? Drosodd i Alun Ffred i ymateb...

No comments: