Sunday, 11 July 2010

Deiseb. - Adran 6, Deddf yr Iaith Gymraeg.

Dyma ymateb Alun Ffred Jones i'r ddeiseb yn galw ar Aelodau Seneddol i gyhoeddi eu hadroddiadau yn ddwyiaethog:

Siomedig ond ddim wedi synnu gyda'r ymateb hwyr.

No comments: