Thursday, 22 July 2010

Llais Gwynedd.

Mae Llais Gwynedd yn dechrau costio'n ddrud i Gyngor Gwynedd mewn costau etholiadol. Llai na bythefnos yn ol roedd is etholiad yn Stiniog i lenwi sedd yn dilyn carchariad ag ymddiswyddiad Gwilym Euros Roberts; daliodd Llais Gwynedd ei gafael ar y sedd yny o bedair o bleidleisiau. Rwan clywn fod Cynghorwr arall Stiniog sef Dafydd Lloyd Hughes wedi ymddiswyddo am resymau personol. Felly dyma ni is etholiad ddrud arall yn y Stiniog. Beth ar y ddaear sydd mynd mlaen o fewn Llais Gwynedd? Gan pwy gawn ni'r stori lawn gynta...yr Hen Rech Flin neu Blog Menai... neu hwyrach, Blog Answyddogol Dyfrig?

3 comments:

Anonymous said...

Ydio rhywbeth i wneud efo'r ffaith fod na neb o LLais Cwyno wedi deud siw na miw ynglyn a cau Ysgol y Parc?
Criw o unigolion ydi LLG nid plaid wleidyddol ac mae'n dechrau dangos

Anonymous said...

A diffyg arweinyddiaeth hefyd, wyt ti'n meddwl fod Now a Dyfed yn siarad?

Alwyn ap Huw said...

Rwy'n gwybod dim mwy am ymddiswyddiad Dafydd na'r hyn geir yng Ngolwg. Rwy'n gobeithio bod y rhesymau personol ddim yn rhai difrifol iawn. Mae Dafydd wedi bod yn was da i'r gymdogaeth yn Ffestiniog dros nifer fawr o flynyddoedd. Rwy'n amheus na fydd Dyfrig yn cynnig mwy o wybodaeth chwaith, mae ganddo fo bethau pwysicach i feddwl amdanynt gan ei fod ar ei fis mêl ar hyn o bryd.

Rwy'n ddeall bod John Dixon wedi ymddiswyddo o gadeiryddiaeth y Blaid mewn tipyn o hyff, oes gen ti unrhyw oleuni ychwanegol i daflu ar y stori honno?

Parthed sylw anhysbys am Llais yn dweud dim yn ystod dadl gau ysgol y Parc, mae'n debyg bod hynny ar gais rhieni a Llywodraethwyr yr ysgol.