Saturday, 28 August 2010

Cymreigio Sainsburys - o ran iaith a cynnyrch

Mae cwmni Sainsbury wedi penderfynnu fod angen Cymreigio eu archfarchnadoedd o ran iaith a chynnyrch. Dyna oedd y neges glir roddwyd i griw bychan o Gymry Cymraeg sy'n siopa a gweithio yn Sainsbury's Wrecsam gan gyn-reolwr sydd wrthi'n gwneud ymchwil i siopau'r cwmni ledled Cymru.
Mae'n debyg mai chwant rheolwyr unigol sy'n penderfynnu faint o gynnyrch Cymreig sydd ymhob siop ac roedd canmoliaeth i'r ymgais wnaethpwyd hyd yma yn Wrecsam (mae'r rheolwr yn Wyddel).
Roedd yna feirniadaeth am ddiffyg arwyddion, diffyg digon o gynnyrch Cymreig (yn enwedig caws) a diffyg bathodynnau ar staff sy'n medru'r Gymraeg - beirniadaeth adeiladol a gafodd ei groesawu. Gwnaeth un cwsmer y sylw fod Tesco yn cynnig gwasanaeth Cymraeg ar eu tiliau awtomatic.
Mae'r archfarchnadoedd i gyd yn amlwg ar ras i drio ennill cwsmeriaid newydd ac yn deall fod llawer o siopwyr yng Nghymru am gael cynnyrch lleol, cynnyrch Cymreig ac arwyddion dwyieithog go iawn. Mae lle felly i ni fel defnyddwyr gychwyn rhyw fath o "ras arfau" rhwng yr archfarchnadoedd - chwarae un yn erbyn y llall er mwyn sicrhau fod archfarchnadoedd Cymru yn llawn o gynnyrch Cymreig. Mae hynny'n rhoi cyfle i ni wedyn ehangu'n diwydiant bwyd cynhenid ac ehangu'r math o gynnyrch ymhellach na'r cig oen a cawsiach arferol - mae angen datblygu diwydiant prosesu bwyd Cymreig.

7 comments:

Plaid Gwersyllt said...

Mae Nick Hughes y rheolwr yn gefnogol iawn i bopeth Cymreig. Gobeithio gwelwn ni pates Patchwork a chynnyrch Llawth y Llan yno yn fuan.

Matt said...

Will this post be translated?

Plaid Whitegate said...

If you use Google Translate, you can get a pretty accurate idea of the article.

Barnwr said...

I mi, does dim pwrpas wrth roi arwyddion Cymraeg trwy'r lle os yw'r Gymraeg arnyn nhw'n wallus. Mae hynny'n fwy o sarhad na pheidio â rhoi'r un arwydd i fyny - mae'r math esgeulustod yn cyfle'r agwedd fod y cwmni, corff cyhoeddus, ayb, sy'n gyrfrifol amdanyn nhw yn meddwl fydd y Cymry'n derbyn unrhywbeth.

Plaid Whitegate said...

Cytuno - mae'r cyfieithiadau uffernol o amgylch Dol Eryrod yn sarhaus (enghraifft arall o Sgymraeg sy'n cael ei hybu gan or-ddibyniaeth ddiog ar Google Translate). Dwi'm di gweld y math yna o Sgymraeg yn yr archfarchnadoedd a bod yn deg.

Plaid Gwersyllt said...

Mae rhai adrannau o Gyngor Wrecsam yn or-ddibynnol ar Google Translate e.e. poster yn son am 'cheques' wedi cael ei gyfiethu fel gwiriad yn lle siec.

Anonymous said...

A bod yn deg mae'r co-op wedi gwneud ymdrech i roi arwyddion Cymraeg i fyny wrth newid hen siopau Somerfield. E.e. mae'r Gymraeg lawer mwy na'r Saesneg yn Johnstown a mae'n fwy na'r Saesneg hyd yn oed yn rhywle fel Bwcle. Maent fel mudiad yn cael problem deall datganoli, yn arbennig gan eu bod wedi sefydlu rhanbarth Cymreig eu hunain yn weddol ddiweddar. Y gwahaniaeth ydi y gallwn ddylanwadu arnynt fel aelodau.