Friday, 27 August 2010

Gwasanaeth Cymraeg y Swyddfa Bost.

Mae nifer o fobol sydd yn derbyn ei pensiynau hefyd yn derbyn gwasanaeth 'stampiau cynilo' i dalu biliau mawr fel nwy a thrydan. Fel y gwelir mae y gwasanaeth yma yn dod i ben. Sylwch or linc yma nad oes tudalen Gymraeg gan y Swyddfa Bost. Mae y sustem 'stampiau cynilo' wedi ei gyfnewid am Budget card. Yr unig problem gyda y cerdyn yma ydy bod y ffurflen gais ar gael yn Saesneg yn unig medda dau o bostfeistri Meirionnydd. Trist o beth ydy meddwl mae ar ol blynyddoedd o ymgyrchu yn erbyn y Swyddfa Bost mae nhw'n dal ar ei hol hi cyn belled mae darparu gwasanaeth Cymraeg yn y cwestiwn. Mae gwefan y 'Post Office' yn uniaeth Saesneg ond os chwiliwch Google am 'swyddfa bost' fe gewch wefan y 'Royal Mail' gyda tudalen Gymraeg a ellir ei disgrifio ond fel 'tokenism gwael.'Galwer ar Bwrdd yr Iaith i weithio gyda'r Swyddfa Bost i ddarparu gwasanaeth Gymraeg o safon.

1 comment:

Plaid Gwersyllt said...

Ymateb Bwrdd yr Iaith -

Diolch am eich e-bost at Lora, sydd wedi cael ei basio i mi fel cyswllt y Bwrdd gyda’r Post Brenhinol. Rwy’n gweithio yn swyddfa’r Bwrdd yn Rhuthun. Fe fyddaf yn gyrru ymateb llawn atoch wedi i mi gael manylion pellach gan y Post Brenhinol am y system newydd y cyfeirir ato yn y linc isod.