Saturday, 25 September 2010

Cynhadledd Cymunedau Cynaladwy yn Wrecsam


Roedd yn braf gweld cymaint o wynebau newydd yng nghynhadledd ar gymunedau cynaladwy Cymraeg gafodd ei drefnu gan Cymdeithas yr Iaith ym Mhrifysgol Glyndwr.
Daeth tua 50 i glywed nifer o siaradwyr yn trafod y mater, gan gynnwys Ffred Ffransis, Gordon James o Gyfeillion y Ddaear, Pol Wong o Deffro'r Ddraig a Roberta Owen o Transition Town Treffynnon. Siaradodd y Cynghorydd Carrie Harper yn rymus am y drefn gynllunio a sut mae'n milwrio yn erbyn cymunedau ac o blaid datblygwyr.
Yn y prynhawn daeth panel o wleidyddion - Aled Roberts ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol, Susan Elan Jones, Llafur, Marc Jones ar ran Plaid Cymru ac Alwyn Gruffudd ar ran Llais Gwynedd - ynghyd i drafod y pwnc. Roedd na gyfraniad meddylgar gan Aled Roberts, oedd yn llawer mwy cymodol nac mewn cyfarfodydd blaenorol ar y pwnc, roedd Susan Elan Jones yn bryderus am be oedd yn mynd i ymddangos ar y blog yma (!) a soniodd Marc Jones am y pwysigrwydd o sicrhau mai problem rhagweladwy oedd y strategaeth is-ranbarthol.
Un pwnc cyson ddaeth i'r golwg oedd methiant y Cynulliad i greu gwleidyddiaeth newydd. Yr ateb yw sicrhau mwy o bwerau a chreu ethos newydd ymhlith swyddogion (er mwyn dinistrio'r syniad mai Llundain Fach yw Bae Caerdydd) ac herio gwleidyddion i wneud mwy i warchod cymunedau, eu hiaith a'u diwylliant.

PS Roedd Susan Elan Jones yn awyddus i hawlio mai hi oedd yr Aelod Seneddol Llafur cynta' i annerch cynhadledd gan y Gymdeithas. Na, meddai Dafydd Morgan Lewis (sy'n gwybod am y pethe yma), mae Ron Davies wedi gwneud. Tybed be' ddigwyddodd i Ron?

No comments: