Wednesday, 1 September 2010

Eironi'r Iaith yn Wrecsam!!

Er gwaethaf ein hymdrechion i ddarbwyllo prif swyddogion Cyngor Sir Wrecsam o bwysigrwydd yr iaith Gymraeg ag eu dyletswydd i gydymffurfio hefo Deddf yr Iaith mae o'n teimlo'n aml fel brwydr ryda ni'n golli.

Cymerwch y sefyllfa ddiweddar o Adran Gynllunio Wrecsam yn cyhoeddi dogfen ymgynghorol Canllawiau Cynllunio sydd am:
ehangu ar y gofynion cynllunio sy’n ymwneud a’r Iaith Gymraeg a Chymunedau Cymreig o fewn polisi cynllunio GDP1 rhan g) yn Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

Mae y ddogfen yma ar gael ar wefan Gymraeg a Saesneg y Cyngor fel y disgwylir yn ol cynllun iaith Gymraeg y Cyngor. Yn anffodus y ddogfen Saesneg yn unig sydd ar gael; sefyllfa eironig iawn o feddwl pwrpas y ddogfen.

Mae hyn yn dangos yn glir, (hyd yn oed mewn adran lle mae na nifer o Gymru Cymraeg yn gweithio) nad ydynt yn deall y pwrpas ar angen i ddarparu gwasanaeth drwy gyfrwng y Cymraeg neu yn ddwyiethog.

2 comments:

Plaid Gwersyllt said...

Wedi derbyn ebost yn dweud y dylsa y cyfeithiad Cymraeg fod yn ol o'r cyfiethydd acar y wefan heddiw. Hwyrach y buasai wedi bod yn well cadw y ddogfen Saesneg yn ol tan fod y cyfeithiad yn barod.

James D said...

Dyna'r unig beth i'w ddisgwyl pan fo gwasanaeth Cymraeg yn cael ei ddarparu fel cyfieithiad. Rhaid i ni daeru mai'r Gymraeg yw'n haith frodorol a dim ond cyfeithiad er mwyn bod yn gwrtais yw'r fersiwn Saesneg.

Pwy all ymddiried mewn dogfennau sydd heb eu hysgrifennu, heb eu drafftio yn Gymraeg? Anwybyddwyd ein diwylliant ni cyn cychwyn. Yng Nghymru yr ydym yn byw, nid Gorllewin Lloegr. Mi ddylai pawb ym mywyd cyhoeddus gofio pa iaith i'w siarad ar y llwyfan.