Friday, 22 October 2010

Darlledu Cymreig mewn mwy o helbul!

Fasa rywyn yn meddwl fod helbulon S4C yn ddigon o broblem i genedl fach fatha ni, a hwyrach mae bach yw problemau Radio Cymru yn Bangor i'w gymharu ag S4C; ond mae colli un o hoelion wyth y radio sef Jonsi neu Eifion Jones yn dipyn o sioc ac yn fy marn i yn golled fawr i Radio Cymru. Dyma sylw Golwg 360 ar y stori drist yma.

No comments: