Monday, 4 October 2010

Datganoli S4C

Mae'r stori yma yn yr Western Mail yn dilyn cyfarfod Alun Ffred hefo Jeremy Hunt ynglyn a dyfodol S4C yw y rheswm gorau eto dros ddatganoli darlledu. Mae'n anodd derbyn fod y gweinidog dros ddarlledu a ffasiwn ddiffyg dealltwriaeth ynglyn a phwrpas y sianel. Allwn ni byth ymddiried mewn Ceidwadwyr i ddiogelu dyfodol y sianel a thrwy hynny, yr iaith.

No comments: