Friday, 1 October 2010

Dechrau'r diwedd i Llais Gwynedd / Beginning of the end for Llais Gwynedd

Newyddion da o Wynedd lle mae cynghorydd newydd o'r Blaid wedi ennill ward Bowydd a Rhiw oddiwrth Llais Gwynedd.
Good news from Gwynedd, where a new councillor has been elected for Plaid in the Bowydd and Rhiw ward, beating Llais Gwynedd.

Dyma'r canlyniad / here's the result (2008 mewn cromfachau / in brackets):

Plaid Cymru 338 (247)
Llais Gwynedd 246 (341)
Green / Gwyrdd - (117)

Mae'r Cyng. Paul Eurwel Thomas, sydd hefyd yn canu efo Gwibdaith Hen Fran, yn haeddu'r fuddugoliaeth - da iawn ti Paul! Wedi diwedd Llais y Bobol ym Mhlaenau Gwent, tybed faint o fywyd sydd ar ol yn y glymblaid ranedig sy'n galw ei hun yn Llais Gwynedd?

The new councillor, Paul Eurwel Thomas, is well worth his victory. With the demise of People's Voice in Blaenau Gwent, how much longer can the disjoined alliance that calls itself Llais Gwynedd continue? I give it 18 months.

No comments: