Thursday, 18 November 2010

Canrannau Diweithdra.

Diddorol iawn oedd darllen Blog Menai ac ystadegau diweithdra Cymru ar lefel awdurdodau lleol. Roeddwn wedi synnu braidd fod canran diweithdra Ynys Mon mor isel ar 3.9%; gyda 13 o Awdurdodau Lleol Cymru hefo canran uwch o'r boblogaeth yn ddi-waith.
Mae'r Derwydd o Ynys Mon wedi ceisio'n perswadio dros y misoedd diwetha am dlodi a'r anfantais ar diweithdra arswyd sydd ar yr ynys. Tydy yr ystadegau diweithdra ddim yn cefnogi be mae'r Derwydd yn ei ddeud, a tybed be fasa ganddo fo i ddeud am y sefyllfa yn Blaenau Gwent lle mae diweithdra yn 6.3%. Tydy blog y Derwydd yn gneud dim ond cyhoeddi gwybodaeth sydd yn gefnogol i'r Ceidwadwyr (a Peter Rogers) ac yn lladd ar Blaid Cymru a Ieuan Wyn Jones yn arbennig. Mae angen trin blog y Derwydd hefo'r dirmyg mae o'n haeddu.

1 comment:

Plaid Gwersyllt said...

Wel, wel, mae'r Derwydd wedi dod allan...ar syndod ydy mae o ydy darpar ymgeisydd y Toriad yn Ynys Mon dros y Cynulliad - Paul Williams.
(Pwy? yn union!)