Thursday, 18 November 2010

Datblygiadau Plaid Cymru yn Sir Conwy.

Gan fod na neb i weld yn blogio ryw lawer ar ran Plaid Cymru yn ochra Conwy meddylias y dylswn neud ambell i sylw. Fel y gwyddoch mae'n debyg fod Plaid Cymru yn arwain clymblaid Llafur, Rhyddfrydwyr Democrataidd a grwpiau Annibynnol gyda y grwp fwya, y Ceidwadwyr yn wrthblaid gyda 20 or 59 sedd ar y Cyngor Sir.

Mae grwp Plaid Cymru yng Nghonwy wedi tyfu'n raddol, a rwan hefo 15 o seddi yn dilyn buddugoliaeth Mike Rayner heno yn is etholiad Eglwysbach dros y Ceidwadwr, David Williams o 368 pleidlais i 145. Llongyfarchiadau mawr i Mike.

Chydig iawn o son sydd wedi bod am y Cynghorydd Susan Louise Lloyd - Williams, aelod dros Lansannan a etholwyd yn 2008, fel ymgeisydd Annibynnol,ond erbyn hyn mae Susan wedi canfod ei gwir gartref o fewn Plaid Cymru, a chroeso mawr iddi.

Llongyfarchiadau mawr i'r Cynghorydd Phil Edwards cyn ymgeisydd y Blaid yn Aberconwy a Gorllewin Clwyd ar gael ei ethol fel arweinnydd grwp y Blaid ar Gyngor Conwy.

Yn olaf dwi'n siwr ein bod yn llongyfarch Iwan Huws fel darpar ymgeisydd y Cynulliad yn etholaeth Aberconwy. Mae Iwan yn adnabyddus iawn i ni ym Mhlaid Cymru Wrecsam yn ei swydd flaenorol fel Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru; ond wnawn ni ddim son mwy am hyny rwan...mae gan bawb job o waith i'w wneud.

1 comment:

Plaid Whitegate said...

Argoeli'n dda ar gyfer Aberconwy fis Mai nesa. Llongyfarchiadau i bawb yna.