Sunday, 14 November 2010

Melltith Google Translate...eto!

Diolch i Elin Roberts am dynnu fy sylw at y Cymraeg gwallus yn nhafarn y Plas Coch yn Wrecsam, un o dafarndai cwmni Marston's. Newydd gael ei adnewyddu mae y dafarn sydd yn boblogaidd gyda myfyrwyr Prifysgol Glyndwr.


DIWEDDARIAD: Mae cwyn gan un o'n darllenwyr selog wedi denu ymateb gan gwmni Marston's, sy bia'r Plas Coch:

Subject: RE: Welsh sign
Date: Mon, 15 Nov 2010 08:14:33 +0000
From: plascoch.wrexham@marstons.co.uk
To: xxx@hotmail.com

apologies

we are aware of this and the development team have it on their schedule to change

thank you
stephen


Diolch byth am hynny.

2 comments:

Anonymous said...

Dyma'r lle i gwyno: plascoch.wrexham@marstons.co.uk

Plaid Gwersyllt said...

Ymateb i Ieu Rhos gan reolwr y Plas Coch:

apologies

we are aware of this and the development team have it on their schedule to change

thank you
stephen