Tuesday, 23 November 2010

Wrecsam yn dweud "ie"

Rhoddwyd hwb enfawr i'r ymgyrch dros fwy o bwerau i'r Cynulliad nos Lun (22 Tachwedd, 2010) pan benderfynodd Cyngor Wrecsam gefnogi pleidlais "Ie" o 34-7.

Dyma'r cyngor cyntaf i wneud y fath benderfyniad ac mae'n symbolaidd mai ardal wnaeth bleidleisio o drwch blewyn yn erbyn y Cynulliad yn ôl yn 1997 sydd bellach ar flaen y gâd.

Mae ymgyrchwyr yn credu ei fod yn danfon neges bwerus bod y Cynulliad yn barod am rôl ehangach.

Mae'r bleidlais, a ddenodd gefnogaeth drawsbleidiol ac ymhlith y llu o gynghorwyr annibynnol yn Wrecsam, yn garreg filltir symbolaidd yn ôl y cynghorydd a gyflwynodd y cynnig.

Dywedodd y Cynghorydd Marc Jones, sy'n arwain grwp Plaid Cymru ar y cyngor:
"Mewn ychydig dros 13 wythnos, bydd refferendwm ynghylch a ddylai'r Cynulliad gael pwerau deddfu yn y 20 o feysydd datganoledig, gan gynnwys iechyd, addysg a tai .

"Ar hyn o bryd, mae gorchmynion cyfreithiol a wnaed yng Nghymru yn gorfod cael eu craffu a chymeradwyo gan Dŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi yn Llundain. Mae hyn wedi golygu oedi o hyd at flwyddyn wrth basio rhai deddfau bwysig. Bydd pleidleisio 'ie' yn cyflymu'r broses ddemocrataidd ac yn gwneud i ffwrdd â'r broses drwsgwl sydd gennym ar hyn o bryd. "


Ychwanegodd:
"Mae'r refferendwm ar Fawrth 3 yn ymwneud â gwneud y gwaith y Cynulliad yn well i bob cymuned yng Nghymru - gan gynnwys Wrecsam. Ar hyn o bryd mae'r Cynulliad fel bocsiwr efo un fraich wedi'i chlymu tu ôl i'w gefn.

"Os bydd y bleidlais yn cael eu hennill, mae'n dangos ein bod yn aeddfedu fel cenedl ac yn abl i gymryd cam ymlaen er mwyn gwella ein democratiaeth.

"Mae'n braf gweld Wrecsam yn arwain y ffordd efo'r bleidlais gyntaf yma - ni ydi'r cyngor cyntaf yng Nghymru i gyflwyno cynnig o'r fath. Dwi'n siwr y bydd cynghorau eraill yn awr yn awyddus i wneud rhywbeth tebyg - mae yna rai cynghorwyr eisioes wedi cysylltu ac isio dilyn ein esiampl. "

Dyma union eiriad y cynnig:
"Mae cyngor Wrecsam yn cefnogi pwerau deddfu llawn i'r Cynulliad Cenedlaethol o fewn y meysydd datganoledig. Bydd hyn yn cyflymu'r broses ddemocrataidd yng Nghymru ac yn gwneud i ffwrdd â'r broses drwsgwl bresenno, er budd llywodraeth leol a chenedlaethol."

1 comment:

Plaid Gwersyllt said...

Diwrnod hanesyddol go iawn, hoffwn ddatgan fy niolch yn arbennig i'r Grwp Llafur ar grwpiau annibynnol a bleidleisiodd mwy neu lai yn unfrydol. Rh Dem ryw chydig yn rhanedig ar y cwestiwn ar Toris yn gwrthwynebu. Ar y cyfan ymdrech drawsbleidiol go dda; a dwi'n gaddo byth ddeud petha cas am grwpiau annibynnol Wrecsam eto!!